Vítame vás na stránke Helios Medical, s.r.o.

Vítame vás

Veríme, že tu nájdete množstvo užitočných informácií a ponúk z ktorých si vyberiete pre seba alebo pre svojich najbližších.

Sme spoločnosť orientovaná na najnovšie poznatky ochrany zdravia pred nežiaducim vplyvom životného prostredia. Ponúkame vám unikátne možnosti starostlivosti o svoje zdravie a zdravie vašich najbližších.

Našim zameraním je eliminácia škodlivého technického a prírodného elektromagnetického vyžarovania - Elektrosmogu za pomoci  ANTI - ESMOG ochrany.

Kontakt

Helios Medical Slovensko, s.r.o.
Vašinova 61
949 01 Nitra

Reklamačný poriadok

 • 15.05.2018 10:42

  Reklamačný poriadok

    Reklamačný poriadok 1.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov a. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe...

Všeobecné obchodné podmienky

 • 15.05.2018 10:48

  Všeobecné obchodné podmienky

    Všeobecné podmienky Kúpnej zmluvy - Objednávky: Uzavretej v súlade s ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka  Táto zmluva bola uzavretá na základe zákona z 25. marca 2014 § 102 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku...

Ochrana osobných údajov

 • 24.05.2018 00:00

  Informácia o spracúvaní osobných údajov

  Informácia o spracúvaní osobných údajov V súlade s čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) Vám spoločnosť Helios Medical Slovensko, s.r.o. (ďalej len...

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode